Header Header Header Header Header Header Header Header Header Header Header

Psychosociale therapie

het terug vinden van het evenwicht

Psychosociale therapie:
De doelstelling van psychosociale therapie is door middel van psychosociale begeleiding, de kwaliteit van het dagelijks leven te verbeteren.
We kunnen samen aandacht besteden aan het verleden, het heden, de toekomst.
Psychosociale begeleiding kan er voor zorgen dat de klachten afnemen en dat er beter met de klachten wordt omgegaan. 
Als u zich verdrietig voelt om welk verlies dan ook, kan psychosociale therapie u begeleiden bij de emoties die bij een rouwproces horen en een plaats geven aan de gebeurtenis.

Bij een psychosociale therapeut kan geraadpleegd worden wanneer de zelfredzaamheid van de mens wordt aangetast door psychosociale, psychosomatische en welzijnsproblemen. Psychosociale therapeut richt zich op de problematiek die mensen waanhopig maakt en hun gezondheid aantast. Deze mensen hebben moeite op een evenwichtig wijze functioneren in hun dagelijks leven.

Een moeilijke situatie kan het evenwicht tussen lichaam, geest en omgeving verstoren. Een situatie kan zo ingrijpend zijn dat men vast komt te zitten en het overzicht over het geheel verliest. Dit geeft vaak het gevoel van niet lekker in je vel zitten, het veroorzaakt oplopende spanningen en kan leiden tot somberheidsklachten.

De problemen kunnen zich uiten door verstrikt te raken in conflicten, lichamelijke klachten waar geen medische verklaring voor is gevonden, faalangstgevoelens, ontevredenheid, slapeloosheid etc.

Psychosociale problemen kunnen voortkomen uit diverse gebieden of een combinatie hiervan:
persoonlijke sfeer, relationele sfeer, werksfeer en maatschappelijkesfeer.

Persoonlijke(sfeer) vraagstukken
In ons leven doen wij ervaringen op en leren steeds meer ons zelf te zijn.
Elke situatie, vraagstuk of probleem is een uitdaging tot persoonlijke ontwikkeling.
Soms kan het zijn dat wij bepaalde problemen zo dusdanig complex ervaren of gevoelig liggen, dat wij er zelf niet meer uitkomen of uit ons evenwicht raken of het zelfs niet goed kunnen benoemen.
 
Voorbeelden hiervan zijn:
Gebrek aan sociale vaardigheden, psychosomatische klachten gebrek aan communicatieve vaardigheden, concentratie problemen, onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, problemen aan leeftijd verbonden, eenzaamheidsproblemen, relatieproblemen, innerlijke conflicten, onzekerheid, gebrek aan sociale of communicatieve vaardigheden, stress, burn-out, emotionele verwerking, nervositeit, angst, etc.

Als het te lang duurt, kan het een belemmering vormen om ons leven op een evenwichtige wijze vorm te geven. In dat geval kan een psychosociale therapeut u begeleiden om uw persoonlijke vraagstukken te onderzoeken en een stap te zetten in uw persoonlijke ontwikkeling en de uitdaging tot groei aan te nemen.
 
Persoonlijke begeleiding is gericht op het creëren van contact met uw kern, op het oplossen van datgene wat u belemmert zodat je weer in balans komt.

Relationele(sfeer) vraagstukken:
Bij deze vraagstukken ligt het accent hoe je omgaat met de gebeurtenissen in je persoonlijke sfeer en in de omgang met anderen.
Deze anderen kunnen familieleden zijn, gezinsleden, partners, collega’s, eigenlijk een ieder die deel uitmaakt van het leven.

Gebeurtenissen zoals:
Echtscheidingsproblematiek, conflicten met naasten, innerlijke conflicten, seksualiteitsproblemen, rouwprocessen, opvoedingsproblemen, lichamelijke beperkingen, verouderingsprocessen, gezins- en relatieproblemen, etc.

Werksfeer
Gebrek aan arbeidsmotivatie, gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel,
communicatieproblemen, teamconflicten, veranderingsprocessen, overbelasting, prestatiedrang, cultuurveranderingsproblemen,

Maatschappelijkesfeer:
Agressieproblemen, werkeloosheidsproblemen, gevoelens van sociale onrechtvaardigheden, woonruimte problemen etc.

Psychosociale begeleiding kan in principe bij vele klachten helpen omdat er met verschillende technieken wordt gewerkt.

Bewustwording:
Het accent ligt op de bewustwording van je zelf, het ontwikkelen van je vermogen, naar je intuïtie te luisteren, meer te leven vanuit wie je werkelijk bent.

Hulp bij (innerlijk) conflict:
Zolang een conflict duurt, is er geen rust, geen opbouw. En zolang een conflict duurt kunnen er geen stappen worden gezet, is er geen groei. Bij een conflict is er altijd energie. Het is een levenskunst om deze energie opnieuw in te zetten ten gunste van het leven.

Conflictbemiddeling:
Als er sprake is van een conflict met een ander en je wilt dit oplossen dan kan een gesprek met een onafhankelijke derde een uitkomst bieden. Een conflict kan gepaard gaan met emotie. Door conflicten kunnen mensen in emotioneel instabiliteit terecht komen.

Assertiviteitsproblematiek
Wanneer u opkomt voor uzelf, zonder daarbij de ander te kwetsen, rekening houdt met andermans rechten en u voelt dat u uzelf kunt zijn dan bent u assertief.
Wanneer u niet opkomt voor uzelf, of wanneer u geen rekening houdt met de ander, is er sprake van subassertiviteit dan wel agressiviteit. U hebt het gevoel dat iedereen tegen u is.
 
In de loop van de tijd zult u merken dat men u gaat vermijden of dat u zelf mensen en situaties gaat vermijden. Het is een patroon aan het worden zonder dat u dat bewust bent. U raakt geïsoleerd. Verder kunnen er ook lichamelijke klachten optreden.

Stress:
Stress is een vorm van spanning die in het lichaam van mensen optreedt als reactie op prikkels van buiten, vanuit de omgeving.
De gevolgen van stress zijn zowel lichamelijk als geestelijk. Sommige vormen van stress zijn als positief te beschouwen.
Als stress niet positief in het belang van een persoon is en als het als een nare ervaring wordt gezien, spreken we van negatieve stress.

Stress kan tot uiting komen via lichamelijke klachten (moeheid, slapeloosheid, hoofdpijn, maagpijn, hartkloppingen, minder weerstand etc.) of psychische klachten (prikkelbaar, somber, huilbuien, lusteloos, onzeker, gejaagd gevoel, irritatie, concentratieverlies, etc.) of gedragsveranderingen ( minder sociale contacten, afhankelijk van medicijnen, minder presteren, veel eten, niet goed zorgen voor zichzelf, geen inzicht hebben in de gebeurtenissen etc.)
 
Door chronische stress kunnen mensen overspannen raken. Mensen raken uit hun evenwicht. Mensen hebben tijd en rust nodig om hiervan te herstellen. Door middel van intensieve begeleiding kunnen mensen het evenwicht terugvinden.

Angst
Angst kan ernstige beperkingen met zich meebrengen. Dit komt meestal omdat angst altijd hand in hand gaat met vermijding. Angst is immers een onaangename situatie. De situatie die hem of haar angstig maakt uit de weg zal gaan. In de praktijk komt het er dan echter op neer dat iemand vaak meer en meer situaties gaat vermijden en uiteindelijk de beperkingen ervan aan den lijve gaat ervaren.

Op welke wijze kan men de angst overwinnen?
Door stap voor stap ermee te oefenen, angstsituaties te overwinnen. Samen met u een manier te vinden om zelf met uw angst te leren omgaan.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie gezondheidszorg (NFG)
Lidmaatschap nummer: 6107016279


Meer weten:
Neem contact op met Zorg en Welzijn Bureau EigenWeg op 06 10 87 84 93 of 020 846 50 85.
Of vul het aanmeldingsformulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op.