Header Header Header Header Header Header Header Header Header Header Header

Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening EigenWeg

ondersteuning en begeleiding bij het terugvinden van het evenwicht

Sociaal Maatschappelijke Dienstverlenig(SMD) ondersteund en begeleid  mensen bij uiteenlopende vraagstellingen.

SMD levert Maatschappelijk werk, Psychosociaal therapie, Mentorschap, Coaching, Welzijn advies, Schoolmaatschappelijk werk en begeleidng aan huis.

 

De visie van SMD is:

Elk mens is een individu, dat recht heeft op zijn eigen denken en handelen. Een mens moet zelf kunnen beslissen over zijn leven, zonder dat een ander vanuit een bepaalde visie of dogma iets oplegt.
SMD is ervan overtuigd, dat alleen door eenheid in verscheidenheid, met respect voor elkaars achtergrond, door als collectief iets na te streven, doelen bereikt kunnen worden. Dat is de motivatie van ons handelen.

De mensen worden steeds ouder en het sociale netwerk is vaak heel klein. Mensen weten de weg niet te vinden naar zorg en hulpverlening. De wetgeving en regelgeving zijn voortdurend aan het veranderen. Wij willen mensen bijstaan en wegwijs maken bij het vinden van juiste zorg en dienstverlening. Als er behoefte is willen wij ondersteuning en begeleiding bieden bij het organiseren, op een evenwichtige wijze invulling geven en het bewaken van het evenwicht van het dagelijkse leven.

Dienstverlening van SMD EigenWeg richt zich op de hele mens, niet alleen op ziekten en gebreken. Wij streven ernaar mensen te bieden waar ze behoefte aan hebben. Zorg en dienstverlening is gericht aanvulling wat mensen zelf kunnen.
Sociale Maatschappelijke Dienstverlenin EigenWeg werkt samen met diverse hulpverleners (zzp-er) en zorgbureau’s, SMD EigenWeg zoek altijd een oplossing voor de problemen in samenwerking met diverse hulpverleners.

 

Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening EigenWeg levert: