Header Header Header Header Header Header Header Header Header Header Header

Schoolmaatschappelijk werk

Een onafhankelijke intermedier

Het schoolmaatschappelijk werk heeft een brugfunctie tussen leerling, ouders, school en hulpverleningsinstellingen. Schoolmaatschappelijk werk is een vorm van doelgroepgerichte hulpverlening als specifieke taak van het algemeen maatschappelijk werk.
Naast hulpverlening heeft de schoolmaatschappelijk werker de volgende taken: signaleren, consultatie bieden, informatie en advies geven en doorverwijzen.

De schoolmaatschappelijk werker biedt hulp aan leerlingen, ouders en/of leerkrachten. De schoolmaatschappelijk werker voert daartoe gesprekken met leerling en/of ouders. Als dit niet voldoende is om de problemen op te lossen, of als andere hulp nodig is, wordt bekeken welke hulpverlening of instantie hiervoor geschikt is. Dan vindt verwijzing plaats.
De schoolmaatschappelijk werker participeert in de verschillende zorgnetwerken die er binnen de scholen zijn. In deze structurele overlegsituaties worden signalen, ontwikkelingen, maar vooral zorgwekkende leerling situaties besproken. Andere deelnemers aan deze netwerken kunnen zijn: de school zelf, GGD, Bureau Jeugdzorg, psycholoog, leerplichtambtenaar, politie.
Enkele voorbeelden van problemen waarbij het schoolmaatschappelijk werk hulp kan bieden:
pesten en gepest worden, sociale vaardigheden, problemen in de thuissituatie, problemen op school, gescheiden ouders, (rouw)verwerking, verslaving, depressieve gevoelens.


Meer weten:
Neem contact op met Zorg en Welzijn Bureau EigenWeg op 06 10 87 84 93 of 020 846 50 85.
Of vul het aanmeldingsformulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op.