Header Header Header Header Header Header Header Header Header Header Header

Mentorschap

SMD EIGENWEG (Behartigen van immatariele belengen)

Mensen met een handicap, chronische ziekte, functiebeperking of psychiatrische problematiek, een verslaving hebben. maar ook ouderen dementerend zijn,die niet meer in staat zijn hun eigen immateriele belangen te behartigen kunnen een verzoek indienen bij de rechtbank.

Het verzoek kan door een hulpverlener of een betrokken gedaan worden. De mentor onderhoudt contacten met hulpverleners, zorgt ervoor dat de cliënt daadwerkelijk zorg/hulp krijgt die hij of zij nodig heeft.

De mentor geeft persoonlijke aandacht. Als de cliënten niet volledig wilsonbekwaam zijn, dan is het de taak van de mentor om de cliënt te stimuleren en te ondersteunen. Deze persoon neemt beslissingen  bij immatiriele zaken.Een mentor is niet verantwoordelijk voor financiële zaken.

Als mentor lever ik de onderstaande diensten:

Zo nodig:


Meer weten:
Neem contact op met Zorg en Welzijn Bureau EigenWeg op 06 10 87 84 93 of 020 846 50 85.
Of vul het aanmeldingsformulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op.