Header Header Header Header Header Header Header Header Header Header Header

Werkwijze

Na de aanmelding volgt een intakegesprek. In dit gesprek bespreekt de medewerker samen met u de hulpvraag. De medewerker en u krijgen een duidelijk beeld van uw zorg vraag. Vervolgens wordt de hulpvraag vertaalt naar persoonlijke doelen. Daarna wordt bekeken op welke wijze u geholpen kunt worden.  De medewerker geeft informatie over de wetgeving en regelgeving, wil de zorgvrager bijstaan en wegwijs maken bij het vinden van juiste zorg en dienstverlening.

We kijken naar welke rol de intake medewerker kan hebben. Als we met elkaar een samenwerking aangaan, maken we verdere afspraken.

Zorg en dienstverlening van SMD EigenWeg richt zich op de hele mens, niet alleen op ziekten en gebreken. Wij streven ernaar mensen te bieden waar ze behoefte aan hebben. Zorg en dienstverlening is gericht aanvulling wat mensen zelf kunnen.

Deskundige medemenselijke steun een bassis voor vertrouwen.


Werkwijze maatschappelijk werk

Werkwijze:

In het eerste gesprek probeert de maatschappelijk werker samen met u een duidelijk beeld te krijgen van uw problemen. Vervolgens wordt bekeken op welke wijze u geholpen kunt worden.
We kijken naar welke rol ik als maatschappelijk werker kan hebben. Als we met elkaar een samenwerking aangaan, maken we verdere afspraken.

De maatschappelijk werker helpt mensen bij problemen in hun dagelijks leven. Soms onderzoeken we samen verschillende kanten van zijn of haar problemen. Afhankelijk daarvan help ik de cliënt om met de problemen om te gaan en op te lossen. De maatschappelijk werker kijkt welk hulpaanbod het beste bij de cliënt past en stelt samen een plan op, bemiddelt of verwijst de cliënt door naar de juiste instantie of hulpverlener. De maatschappelijk werker geeft opdrachten en maakt verslagen van gesprekken met de cliënt, bespreekt de ontwikkelingen van de cliënt met de cliënt, zo nodig met instanties of hulpverleners. De maatschappelijk werker behartigt de belangen van de cliënt, signaleert ontwikkelingen en omstandigheden die kunnen leiden tot psychosociale nood en achterstandsproblemen. De maatschappelijk werker signaleert risicogroepen en geeft tekorten en gebreken in regelingen en voorzieningen aan.